Spanje fotoreis: Grijze Wouw deel 2 (mei 2023) (Spain phototrip: Black Winged Kite part 2(May 2023))

DUTCH
Jose (de gids) vertelde mij dat normaal gesproken de grijze wouw zich 8-12 keer laat zien op een dag.
Dit jaar is het echter geheel anders.
De wouw laat zich tot nu toe maar zo’n 5 keer zien en dan moet je wel heel veel geluk hebben.
Nou ik kan je nu al vertellen dat ik dat geluk niet heb gehad. Was het dan een teleurstelling? Nee gelukkig niet.

Om 12.30 uur ontving ik een bericht van Jose. Hoe de stand van zaken was. Ik stuur hem een bericht dat om 07.15 uur de grijze wouw voor het eerst aanwezig is en dat ik maar vijf foto’s heb kunnen maken. Maar de dag is nog niet voorbij bericht ik nog.
Nadat ik het bericht verstuurd heb kijk ik naar de tak en daar is de grijze wouw weer!
Heel voorzichtig foto’s gemaakt en het gedrag van de vogel goed in de gaten gehouden. Gaat de lange en oncomfortabele zit
dan toch noch leuke foto’s opleveren? Wat een prachtig vogel is ook deze soort om te zien.
Ik heb maar liefst 10 minuten foto’s kunnen maken want de grijze wouw voelde zich blijkbaar op z’n gemak.
Heerlijk aan het poetsen en soms een beetje om zich heen kijkend. Ondanks het harde licht (in de middag) ben ik super, superblij
met de foto’s die ik heb kunnen maken. Zeker ook omdat ik deze reis een week later heb geboekt dan de bedoeling was vanwege de grijze wouw. Er was in deze week alleen nog vandaag een plek om de grijze wouw te kunnen fotograferen.
Helaas bleef het deze dag bij een tweede ontmoeting met de grijze wouw. Om ca. 12.40 uur vertrok de vogel weer en moest ik
de rest van de middag en avond blijven zitten. Benen hadden het erg zwaar maar ook mijn hoofd. Dit is by far de meest zware
zit die ik heb meegemaakt. In totaal 16 uur in de hut gezeten maar in totaal ca. 20 uur in de weer geweest deze dag.
Daarbij komt nog dat ik bij terugkomst nog alles moest opruimen en klaar maken voor de volgende dag. Ik lag uiteindelijk om 0.30 uur in mijn bed maar wel heel tevreden met het resultaat van vandaag. De volgende dag weer vroeg de wekker gezet: 06.20 uur.
O ja. Het vertrek van de grijze wouw verliep geheel anders dan ik had verwacht. De vogel zat ineens vanaf de tak naar iets voor de hut te kijken en voordat ik het in de gaten had vloog hij recht op de hut af. Vlak voor de hut landde de grijze wouw op de grond.
Bleef daar heel even zitten en vloog vervolgens weg om niet meer terug te komen….
Een dag die ik niet snel meer zal vergeten.

ENGLISH
Jose (the guide) told me that normally the black winged kite shows itself 8-12 times in a day.
This year, however, it is completely different.
So far, the kite only shows itself about 5 times and then you have to be very lucky.
Well I can tell you right now that I have not had that luck. Was it a disappointment? Fortunately not.

At 12:30 I received a message from Jose. How the state of play was. I send him a message that at 07.15 the black winged kite is present for the first time and that I was only able to take five pictures. But the day is not over yet I send to him.
After sending the message I look at the branch and there is the black winged kite again!
Very careful I took pictures and also watching the behavior of the bird. Will the long and uncomfortable sit
still produce nice pictures? What a beautiful bird this species is to see.
I was able to take pictures for no less than 10 minutes because the gray kite apparently felt at ease.
Brushing delightfully and sometimes looking around a bit. Despite the harsh light (in the afternoon) I am super, super happy
with the photos I was able to take. Especially since I booked this trip a week later than intended because of the gray kite. There was only today in this week a possibility to photograph the black winged kite.
Unfortunately, this day it remained only a second encounter with the gray kite. At about 12.40 pm the bird left again and I had to
sit the rest of the afternoon and evening. Legs were very heavy but so was my head. This is by far the toughest
sit I have experienced. A total of 16 hours seated in the hide but a total of about 20 hours of awake this day.
On top of that I had to clean up and get everything ready for the next day. In the end I was in bed by 0.30 a.m. but very satisfied with today’s result. The next day I set the alarm early again: 6:20 am.
Oh yes, the departure of the black winged kite went completely different than I had expected. The bird was suddenly from the branch looking at something in front of the hide and before I noticed it flew straight to the hide. Just in front of the hide the black winged kite landed on the ground.
Stayed there for a moment and then flew away not to return….
A day I won’t soon forget.

Grijze wouw (black winged kite)

zwarte wouw


grijze wouw

grijze wouw

Close Menu