Spanje fotoreis: Spaanse Keizerarend (mei 2023)

Tijdens mijn fotoreis in Spanje had ik twee gelegenheden om de Spaanse Keizerarend te kunnen fotograferen.
De eerste keer was op de dag dat ik naar de Steppe Raptors Hide (grasland roofvogels hut) ging en de tweede mogelijkheid was bij de Imperial Eagle Photohide (Keizerarend hut).
Zoals al vermeld bij een eerdere blog was de kans erg klein dat de Spaanse Keizerarend zich ging laten zien bij de grasland roofvogels hut. Toch was arend er kort en was dit mijn eerste ontmoeting met de Spaanse Keizerarend. Wat een vogel en wat een klauwen. Het was best lastig fotograferen. Ondanks het mooie en warme zonlicht was het verschil tussen licht en schaduw erg groot. Ik had liever een wat egalere belichting gehad.
Wat het ook lastig maakte was de windrichting. Vooral bij de Imperial Eagle Photohide stond de wind op de voorkant van de hut.
Hierdoor kwam de arend helaas niet van voren aanvliegen maar van de zijkant/achterkant.
Uiteraard ben ik erg blij met mijn eerste kennismaking met deze imposante roofvogel.

De Spaanse Keizerarend is ongeveer tussen de 72-85cm groot.
Hij heeft een spanwijdte van 177 tot 220 cm.
Hij is donker van kleur en heeft een zwartbruine kleur van keel tot buik.
Wat kenmerkend is voor een adulte arend is de witte rand op beide voorvleugels.
De soort komt alleen voor in Spanje en Portugal en voed zich voornamelijk met konijnen maar ook knaagdieren, duiven en eenden
staan op het menu.

During my photography trip in Spain, I had two opportunities to photograph the Spanish Imperial Eagle.
The first time was on the day I went to the Steppe Raptors Hide and the second opportunity was at the Imperial Eagle Photohide.
As mentioned on a previous blog, the chances were very slim that the Spanish Imperial Eagle was going to show up at the steppe raptors hide. Nevertheless, eagle was there briefly and this was my first encounter with the Spanish Imperial Eagle. What a bird and what talons. It was quite difficult to photograph. Despite the beautiful and warm sunlight, the difference between light and shadow was very large. I would have preferred a more even lighting.
What also made it difficult was the wind direction. Especially at the Imperial Eagle Photohide, the wind was on the front of the hide.

Because of this, the eagle unfortunately did not fly in from the front but from the side/back.
Needless to say, I am very pleased with my first encounter with this impressive bird of prey.

The Spanish Imperial Eagle is approximately between 72-85cm tall.
It has a wingspan of 177 to 220cm.
He is dark in color and has a black-brown color from throat to belly.
What is characteristic of an adult eagle is the white border on both forewings.
The species is found only in Spain and Portugal and feeds mainly on rabbits but rodents, pigeons and ducks also
are on the menu.Volwassen Spaanse Keizerarend (Adult Spanish Imperial Eagle)

Spaanse Keizerarend op rots
Spaanse Keizerarend in de ochtendzon zittend op tak
Close Menu