Spanje fotoreis: Koereiger, zwarte wouw en schapen (mei 2023). (Spain phototrip: Cattle Egret, black kite and sheep) (May 2023)).

Toen ik in mei in Spanje aan het fotograferen was waren er erg veel zwarte wouwen aanwezig bij de graslandenhut.
Het is een enorm uitgestrekt grasland waar ook een kudde schapen op aan het grazen was en koereigers aanwezig waren.
Ik heb van de schapen in combinatie met een koereiger een leuke foto kunnen maken.

When I was photographing in Spain in May, there were very many black kites present at the grassland hide.
It is a huge expanse of grassland on which a herd of sheep was also grazing and cattle egrets were present.
I was able to get a nice photo of the sheep combined with a cattle egret.


koereiger en schaapOp een of ander moment begonnen de schapen ineens de kant van de fotohut op te komen. De meeste vogels
vlogen meteen weg. Op een zwarte wouw na. Die bleef rustig zitten op een stronk.
De schapen liepen rustig om de zwarte wouw heen waardoor ik de onderstaande foto heb kunnen maken.
De donkere vlek links van de zwarte wouw is de kont van een schaap. Kan er niets anders van maken….
De blauwe vlekken die je ziet zijn de markeringen op de kont van het schaap.
De boer weet dan welke ooi gedekt is en wanneer hij het naar binnen moet halen voor het lammeren.

At one point or another, sheep suddenly started coming up the side of the photo hide. Most of the birds
flew away immediately. Except one black kite. It sat quietly on a stump.
The sheep calmly walked around the black kite which allowed me to take the photo below.
The dark spot to the left of the black kite is the butt of a sheep. Can’t make anything else out of it….
The blue spots you see are the markings on the ass of the sheep.
The farmer then knows which ewe is mated and when to bring it in for lambing.


zwarte wouw


Close Menu