Ree(bok) in de Oostvaardersplassen (OVP)

Alweer een hele tijd geleden dat ik in de OVP ben geweest.
Daar een tijdje rond gestruind door het gebied toen ik ineens een ree zag
lopen. Behoorlijk beschut in de struiken. Ineens zag ik er nog meer.
Rustig blijven staan en foto’s kunnen maken op een hele korte afstand.
Gelukkig nauwelijks verstoring van andere mensen waardoor ik deze foto’s
heb kunnen maken.
ree in struikgewas

Close Menu