Spanje fotoreis: Kleine Torenvalk (Mei 2023) (Spain phototrip: Little Kestrel (May 2023))

Dutch
Donderdag 4 mei 2023 in de avond een poging gedaan bij de kleine torenvalken.
Ook hier waren fotografen geweest die zich niet aan de afspraken hadden gehouden en
dus de boel hadden verstoord.
Om 17.30 uur werd ik opgehaald en we moesten weer een klein stukje rijden naar
een vervallen boerderij.
Daar aangekomen had ik de keus om te fotograferen met zicht op dakpannen (lager) of met zicht
op een tak (hoger). Ik heb de keuze gemaakt voor uitzicht op de dakpannen omdat daar meer kans
was om de kleine torenvalk regelmatiger te kunnen fotograferen.
Er was veel wind en best lastig om te fotograferen omdat ik bovenop een steiger zat waar weer een
hut op was gezet. Door de wind (echt hard) bewoog de steiger heen en weer.
Licht was ook erg hard en hierdoor behoorlijk contrast tussen de lichte en donkere delen.
Maar het beste van proberen te maken die avond.
Jose was nog niet weg en er vlogen twee kleine torenvalken de lucht in. Twee anderen gingen
op de dakpannen of muurtje zitten. Helaas met teveel tegenlicht.
Toch heb ik die avond een paar leuke foto’s kunnen maken en een mooie eerste ontmoeting
met de kleine torenvalken.


English
Thursday, May 4, 2023 in the evening an attempt was made at the lesser kestrels.
Also here had been photographers who had not kept the appointments and
thus had disturbed things.
At 5:30 p.m. I was picked up and we had to drive a short distance again to
a dilapidated farmhouse.
Once there, I had the choice of photographing with a view of roof tiles (lower) or with a view
of a branch (higher). I made the choice for view of the roof tiles because there was more chance
to photograph the little kestrel more regularly.
There was a lot of wind and quite difficult to photograph because I was on top of a scaffold on which a
hide was put on. Because of the wind (really hard) the scaffolding moved back and forth.
Light was also very harsh and because of this quite a contrast between the light and dark parts.
But I tried to make the best of it that evening.
Jose had not yet left and two little kestrels flew into the air. Two others went
on the tiles or wall. Unfortunately with too much backlight.
Still I was able to take some nice pictures that evening and a nice first meeting
with the little kestrels.

kleine torenvalk

Close Menu